Offset

Offsettryck är den idag den dominerande trycktekniken i världen på grund av teknikens högkvalitativa och ekonomiska egenskaper. Tryckmetoden fungerar genom att färgburen information överförs från en tryckplåt via en gummiduk till trycksakens material (oftast papper). Tekniken ger ett skarpt och rent intryck som passar för lite större upplagor där priset per tryckt exemplar blir lägre ju större upplagan är. För upplagor upp till 50.000 tryck är arkoffset det mest ekonomiska; större upplagor vinner på att tryckas i rulloffset.

De färgkomponenter som används är CMYK (cyan, magenta, gul och svart), men det går att utöka färgpaletten med så kallade dekorfärger som kan ge intensivare och mer exakta färger i trycket. Ett vanligt exempel är företag som har definierat sin grafiska profil med ett antal Pantone-färger och vill använda dessa i sina trycksaker.

Vad är LED-UV offsettryck? Under hösten 2017 utrustade vi vår offsetpress med den senaste och modernaste LED-UV tekniken. LED-UV-lamporna härdar färgen så att tryckarken är torra direkt när de kommer ut ur tryckpressen. Detta innebär högre tryckkvalitet och kortare produktionstider.

Minskad miljöpåverkan:
Förutom fördelarna med högre kvalité och möjligheten att trycka på andra material så innebär LED-UV en minskad miljöpåverkan då åtgången av färg minskar. Vi slipper även i skyddslacka i samman utsträckning som vi gjorde tidigare för arken är torra när det lämnar pressen och mindre känsliga för repor.

Sedan installationen har vi reducerat miljöpåverkan med ca 20% i vår offsetproduktion. Reducerad makulator, minskat färgspill, reducerad användning av lösningsmedel och andra farligt kamikalier. Vi har även sett att arbetsmiljön har förbättrats då det sprutpulver som tidigare använts för att inte tryckarken ska klibba ihop inte längre behövs.