Lager och distribution

Stora lagerutrymmen för allt från trycksaker till profilartiklar. Ett webbaserat system sköter lager, beställning och distribution och håller koll på hur mycket som finns kvar på lager.

Exempel:

Kunden beställer en upplaga som inte ryms i de egna lokalerna. Delar av upplagan levereras då till kunden och resterande del lägger vi på vårt lager.

Exempel:

Kunden har verksamhet spritt över stora delar av landet och vill låta de lokala enheterna själva beställa trycksaker, profilprodukter eller annat. TMG Sthlm lagerhåller och förser kunden med ett webbaserat beställningssystem där de lokala enheterna kan göra avrop. TMG Sthlm kan också ordna ett betalsystem så att de lokala enheterna får betala för produkterna.