DM/DR-kompetens

Vi har stor erfarenhet av att skapa lönsam kommunikation via DM/DR. Målgruppsurval, mediemix, erbjudande, kreativ utformning, val av tidpunkt för kampanjen, produktion, distribution, uppföljning. Vi har resurserna för en lyckad kampanj.

Exempel: Vykort som ska adresseras. Adressfil från kundregister + köpt kundregister. Matchning, rensning. Analys av filerna så dom är kompletta. Följa speditörernas regler. Val av porto/distributör. Tiden och kostnaden styr leverantör av porto.

Exempel:

ADR med brev stoppat i kuvert. Medlemsregister. Tillverkning av kuvert, original och tryck, printning på kuvertet samt utskick.

Förklaring:

– DM betyder Direktmarknadsföring och innebär kommunikation mellan avsändare.
– DR betyder Direktreklam.