Adresshantering

Vi har kompetens och erfarenhet av att välja rätt leverantör till rätt målgrupp från olika behov. Vi erbjuder konsultation och rådgivning inom målgruppsurval och vi har avtal med de största adressleverantörerna i Sverige.

Exempel:

Vår uppdragsgivare vill ha fler kunder och vill som en del i sitt marknadsföringsarbete göra ett postalt utskick. Kunden har en budget att förhålla sig till och undrar vad de kan skicka ut och till hur många. TMG Sthlm är då behjälpliga med att definiera lämplig produkt utifrån vikt och portokostnad samt sammanställning av hur många adresser som pengarna räcker till. I detta exempel ordnade TMG Sthlm dessutom adresser som var knutna till vissa orter och där adressaten påminde om andra personer i kundens kundregister.