Vepor

En vepa är en renskuren produkt i stort format. Vi utgår från hur vepan ska användas och hur stor den är när vi kommer med förslag på materialval, upphängning och montering.