Magasin

Ett magasin är likt en bok på många sätt, men skiljer sig åt genom att den ofta utkommer flera gånger per år. Innehållet riktar sig i stort sett alltid till en specifik målgrupp. Produktionerna brukar vara mycket påkostade och då ställs höga krav på bland annat bildkvalité och färghållning. I sådana fall är det vanligt förekommande att kunden beställer ett färgprovtryck som visar hur resultatet kommer att bli, innan hela upplagan trycks.