Kontorstryck

Till kontorstryck räknas bland annat visitkort, brevpapper och kuvert. Många företag idag har specialutformade trycksaker för både internt och externt bruk. Huvudsyftet är ofta att synas mer och stärka sin identitet på marknaden, men det kan också vara rent estetiska skäl som bidrar.