Miljö

I vårt dagliga arbete strävar vi efter att belasta miljön så lite som möjligt. Vi arbetar hela tiden med miljöförbättrande åtgärder och säkerställer att vi uppfyller gällande lagstiftning och myndighetskrav. TMG Sthlm anser att miljöarbetet är strategiskt viktigt och en förutsättning för vår långsiktiga konkurrenskraft. Det finns en rad olika miljömärkningar. Nedan hittar du tre stycken som är relevanta för vår verksamhet och som ställer hårda krav på deras användare.

ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier. TMG Sthlm är Miljöcertifierat enligt 14001.


Svanen

Svanen (svanen.se) ställer höga miljö- och klimatkrav. Genom certifikatet garanterar Svanen

  • att företaget använder produkter med minsta möjliga miljöpåverkan
  • att en väsentlig del av pappret som förbrukas på tryckeriet är godkänt av Svanen
  • att företaget arbetar för att minimera farligt avfall.

TMG Sthlm är ett Svanen-licensierat tryckeri. Det innebär att du kan Svanen-märka de trycksaker som trycks hos oss, under förutsättning att papperet du vill trycka på är Svanen-godkänt. Är du osäker på om du kan märka din trycksak med Svanen, kontakta oss.

Vårt licensnummer är 3041 0376.

4bfd36a57893373e5e44750045d651a5


FSC®

FSC® (fsc-sverige.org) är en spårbarhetsrutin som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC® är en förkortning för Forest Stewardship Council®.

TMG Sthlm är FSC®-certifierade. Det innebär att du kan FSC®-märka trycksaker som produceras hos oss, under förutsättning att pappret du vill trycka på är FSC®-märkt.

Vi är verksamma inom FSC®:s produktområden 8.1, 8.2, 8.8.

Vårt licensnummer är FSC-C113148.

197f6aca63ab4930a529184d87f67dba