Kvalitet

Våra kunders upplevda kvalitet inbegriper allt vi gör. Hur vi besvarar en fråga, hjälpen och korrespondensen under projektets gång, kvaliteten på produkterna vi levererar. Det finns egentligen inget i de delar av vår verksamhet som berör kunden som inte har med kvalitet att göra. Vi är medvetna om det och gör därför vårt yttersta för att finslipa detaljerna i alla led.

För oss är högsta kvalitet ett måste, vi förutsätter annars att våra kunder inte kommer tillbaka. Vi skall enbart tillhandahålla tjänster och produkter med rätt och jämn kvalitet. Tjänsterna och produkterna ska överensstämma med kundens uttalade förväntningar, behov och avtalade specifikationer.

Vår ambition är dessutom att inom utvalda områden framstå som den bästa leverantören med tjänster och produkter som överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ.


ISO 9001

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader.

Förenklat blir syftet att kvalitetssäkra våra produkter samt öka kundtillfredställelsen. TMG Sthlm är Kvalitetscertifierat enligt 9001.


CGP – Certifierad Grafisk produktion

TMG Sthlm är certifierade enligt CGP. Det betyder att vi har system och rutiner som säkerställer att det vi trycker stämmer med ISO-standarden för tryck och att vi kan upprätthålla standarden 24/7. Vår färghantering bygger i sin helhet på ISO-standard och all produktion sker med standarden som mål.